Ακατάλληλα (;;) ελαστικά σε οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας…

Έχω γίνει δέκτης πληροφοριών ότι οι κρατικές αποθήκες έχουν προμηθευτεί και παραλάβει ακατάλληλα ελαστικά από την Τουρκία, αρκετά από τα οποία, έχουν τοποθετηθεί σε πυροσβεστικά οχήματα με αποτέλεσμα τα οχήματα αυτά να παραμένουν αδρανοποιημένα.
Ως εκ τούτου, καλούμε το αρμόδιο Υπουργείο καθώς και όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, καθώς επίσης και τον Γενικό Ελεγκτή, όπως διερευνήσουν αμέσως το συγκεκριμένο ζήτημα, καθότι, πέραν της σοβαρότητας του, ότι τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του προσωπικού και των πολιτών, την ίδια στιγμή είναι απαράδεκτο η Κυπριακή Δημοκρατία να χρηματοδοτεί με τον τρόπο αυτό την κατοχική Τουρκία.
Θα αναμένουμε το αποτέλεσμα της διερεύνησης των σχετικών πληροφοριών από τους αρμοδίους και αναλόγως θα ενεργήσουμε για εγγραφή του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου.

Ηλίας Μυριάνθους
Βουλευτής Κ.Σ.ΕΔΕΚ
Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου

27 Αυγούστου 2021