22 Απριλίου 2021: Παγκόσμια Ημέρα της Γης.
Σήμερα είναι μια ευκαιρία για να αναλογιστούμε τις πράξεις μας προς το περιβάλλον και τον πλανήτη ώστε να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας.
Μειώνοντας τα απόβλητα και αξιοποιοποοώντας αυτά που παράγουμε μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης συμμετέχουμε στη διατήρηση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος. Για την χώρα μας πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, στην αειφόρο ανάπτυξη, σε μια βιώσιμη κοινωνία και στην πράσινη κυκλική οικονομία.
Ας μην ξεχνάμε ότι:
▪️ 1 εκατ. φυτα🌿 και ζώα 🐘 υπό εξαφάνιση
▪️ 13 εκατ. τονοι πλαστικών στον ωκεανό σκοτώνοντας 100 χιλ. θαλάσσια ζώα 🐋 ετησίως
▪️ πάνω από 2 δις άνθρωποι ζουν χωρίς πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό 💦
Εξάλλου η προστασία του περιβάλλοντος μας αφορά και είναι ευθύνη όλων!
22 Απριλίου 2021