Τα Νοσοκομεία της Επαρχίας Πάφου χρειάζονται ουσιαστική αναβάθμιση.

Έχουμε ενημερωθεί σήμερα στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής για τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Υγείας και του ΟΚΥπΥ σχετικά με την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου και του Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, θέμα το οποίο είχα εγγράψει ως αυτεπάγγελτο με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας κ. Κωνσταντίνου.

Είναι γεγονός ότι και τα δύο Δημόσια Νοσηλευτήρια της Επαρχίας Πάφου, χρίζουν ουσιαστικής κτιριολογικής και μηχανολογικής αναβάθμισης, αλλά και ουσιαστική στελέχωσης τόσο σε ιατρικό, αλλά και παραϊατρικό προσωπικό.

Οι εκπρόσωποι τόσο του Υπουργείου Υγείας, όσο και του ΟΚΥπΥ έχουν αναφέρει ότι έχει συσταθεί συγκεκριμένη επιτροπή η οποία θα μελετήσει και θα ετοιμάσει τις προτάσεις για την ουσιαστική αναβάθμιση τόσο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, όσο και του Περιφερειακού Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς.

Αναμένουμε ότι η συγκεκριμένη επιτροπή θα ολοκληρώσει τις μελέτες το συντομότερο, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών αναβάθμισης και στελέχωσης των Νοσοκομείων Πάφου.

 

02 Απριλίου 2021