Πολύ σημαντικό το Νομοσχέδιο για την Οικοτεχνία

Είναι με ικανοποίηση που έχουμε δει και ακούσει σήμερα από την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τον Υφυπουργό Τουρισμού, αλλά και τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων για την πρόθεση να φέρουν το συντομότερο δυνατόν το Νομοσχέδιο για την Οικοτεχνία, η οποία ουσιαστικά θα δώσει μια περαιτέρω ώθηση για την αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος στην ύπαιθρο.

Είναι πολύ σημαντικό για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μας γιατί ακριβώς θα εμπλουτιστεί με τα παραδοσιακά προϊόντα τα οποία θα κατασκευάζονται από πολύ μικρές οικογενειακές μονάδες. Επίσης σημαντικό με το Νομοσχέδιο για την Οικοτεχνία, είναι ότι θα δώσει προστιθέμενη αξία στα παραδοσιακά προϊόντα.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη, όπως έχουμε τονίσει και στην Υπουργό Εμπορίου, ότι μέσα από αυτό το Νομοσχέδιο θα πρέπει να καλύψει όλες τις αγροτικές περιοχές και ουσιαστικά θα πρέπει να συνδυαστεί με ειδικά προγράμματα  με υψηλό ποσοστό επιδοτήσεων που θα ενισχύσουν τη δημιουργία μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων που θα παράγουν παραδοσιακά προϊόντα.

Ευελπιστούμε ότι το Νομοσχέδιο θα προχωρήσει το συντομότερο από νομοτεχνικό έλεγχο ώστε με την έναρξη των εργασιών της Νέας Σύνθεσης της Βουλής, να κατατεθεί και να προχωρήσει άμεσα η Επιτροπή Εμπορίου για την ψήφιση του.

30 Μαρτίου 2021