21η Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων.
Σήμερα είναι ημέρα που οφείλουμε για ακόμα μια φορά να δηλώσουμε ξεκάθαρα τη δέσμευση μας στον αγώνα ενάντια στο ρατσισμό & τη ξενοφοβία.
Θα πρέπει ως κοινωνία να δηλώσουμε τη δέσμευση μας στις αρχές του κράτους δικαίου, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης & της συμπαράστασης.
Είναι επιτακτική ανάγκη να αναγνωρίσουμε έγκαιρα τις νέες προκλήσεις και να θωρακίσουμε θεσμικά ατομικές ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα.
21 Μαρτίου 2021