Να αποφεύγεται η εκποίηση από την στιγμή που θα διαγράφονται οι παράνομες χρεώσεις.

Συζητήθηκαν σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής οι 13 Προτάσεις Νόμου, που αφορούν την ρύθμιση των εκποιήσεων, τέσσερις εκ των οποίων έχουν κατατεθεί από την ΕΔΕΚ.

Με τις προτάσεις αυτές επιδιώκεται να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των δανειοληπτών στα δικαστήρια, η αμφισβήτηση και η εξεύρεση του πραγματικού και δίκαιου υπολοίπου του δανείου μετά την αφαίρεση των καταχρηστικών ρητρών, η εξεύρεση της πραγματικής εξασφάλισης του δανεισμού και της νομιμότητας ή μη της υποθήκης και βεβαίως να μπορεί να διατάσσει το δικαστήριο, την παρουσίαση πλάνου εξόφλησης αντί την εκποίηση του ακινήτου. Αυτό που έχει σημασία είναι να αποφεύγεται η εκποίηση από την στιγμή που θα διαγράφονται οι παράνομες χρεώσεις σε ένα δάνειο και θα υπάρχει η δυνατότητα και η διάθεση εξόφλησης του χρέους.

Πρόθεση μας ως ΕΔΕΚ είναι να συμβάλομε εποικοδομητικά και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, να παρουσιάσουμε μια κοινή Πρόταση Νόμου που θα συνθέτει τις 13 προτάσεις νόμου, ώστε να προχωρήσει και να ψηφιστεί πριν το κλείσιμο των εργασιών της Βουλής στις 15 Απριλίου.

16 Μαρτίου 2021