Το πολυνομοσχέδιο για την προστασία του καταναλωτή, βρισκόταν για τρία χρόνια στα συρτάρια της Νομικής Υπηρεσίας…

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου έχουμε συζητήσει σήμερα ότι, το ζήτημα σχετικά με τον όρο τι είναι «καταναλωτής», θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι μικρές επιχειρήσεις. Το Νομοσχέδιο για τον καταναλωτή, εδώ και τρία χρόνια έχει κατατεθεί στην Νομική Υπηρεσία και όλα αυτά τα ζητήματα θα έπρεπε να είχαν ήδη ξεκαθαρίσει πριν την κατάθεση του για συζήτηση στην Βουλή.

Παρόλα αυτά, βρισκόμαστε στο παρά πέντε, γιατί μέχρι τις 20 Απριλίου θα πρέπει το πολυνομοσχέδιο αυτό να ψηφιστεί για να μην επιβαρυνθεί η Κυπριακή Δημοκρατία με πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά την ίδια στιγμή, παραμένουν αυτά τα ζητήματα χωρίς ρύθμιση.

Εμείς έχουμε πει ότι, δεν δεσμευόμαστε εάν δεν ρυθμιστεί από την Κυβέρνηση αυτό το ζήτημα, του ορισμού του τι εστί «καταναλωτής» που να συμπεριλαμβάνει και τις μικρές επιχειρήσεις ώστε πραγματικά να μπορούν μέσα από το ζήτημα των περί καταχρηστικών ρητρών να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυθαιρεσίες των Τραπεζών, τότε εμείς ως ΕΔΕΚ θα καταθέσουμε τροπολογία. Εάν αυτή η τροπολογία κριθεί από πλευράς Κυβέρνησης ή Νομικής Υπηρεσίας ότι είναι αντισυνταγματική και αναπεμφθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να έρθουν με πρόταση να μας εισηγηθούν ως Βουλή ποια είναι τα σημεία τα οποία μπορούν να βελτιωθούν στο εν λόγω Νομοσχέδιο και να ψηφιστεί ξανά πριν τις 20 Απριλίου. Διαφορετικά, ας αναλάβει την ευθύνη η Κυβέρνηση, τόσο για την αναπομπή του σχετικού Νομοσχεδίου που δεν θα καλύπτει τις μικρές επιχειρήσεις, όσο και για το πρόστιμο που θα δεχθεί η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία.

Από την άλλη, έχουμε τονίσει ότι, αφού υπάρχει αυτή η επιφύλαξη μέσα από την επιστολή που έχει σταλεί από τον Υπουργό Οικονομικών ότι μπορεί να δημιουργήσει ανατροπές το συγκεκριμένο ζήτημα με την συμπερίληψη του ορισμού αυτού στο πολυνομοσχέδιο, ας ετοιμάσουν σε συνεργασία, τόσο με την Νομική Υπηρεσία όσο και με τις εισηγήσεις που έχει καταθέσει τόσο η Υπηρεσία Καταναλωτή, όσο και ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, προτάσεις για να φέρουν μια ρύθμιση γύρω από αυτό το ζήτημα – αν θέλουν με ξεχωριστό Νομοσχέδιο – τουλάχιστον τις επόμενες εβδομάδες ώστε και αυτό να ψηφιστεί ξεχωριστά.

Διαφορετικά, θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ένα πολυνομοσχέδιο για προστασία του καταναλωτή το οποίο δεν θα ρυθμίζει και αυτή την έννοια, να καλύπτει δηλαδή, τη μικρή εταιρεία, τη μικρή επιχείρηση.

09 Μαρτίου 2021