Για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας…

Το βασικό είναι να γνωρίζουμε τι είναι η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και γιατί γιορτάζεται, ποια είναι τα γεγονότα. Ήταν μία εξέγερση. Μια ανάγκη να έχουν όλες οι γυνάικες μια ισότιμη θέση στην κοινωνία.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους αγώνες των γυναικών εργατριών για ισοτιμία στις αμοιβές, στα ωράρια εργασίας, στο δικαίωμα της ψήφου. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από αυτούς τους αγώνες.

Σήμερα, στο σύνολο του ανθρώπινου πληθυσμού πολλές γυναίκες υφίστανται διώξεις, κακοποίηση, παρενοχλήσεις, φτώχεια, αποκλεισμούς, στιγματισμό, ωστόσο συνεχίζουν να παλεύουν καθημερινά για την επιβίωσή τους και την αξιοπρέπειά τους.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας πρέπει να είναι μέρα αγώνα και μέρα μνήμης.