Χαιρετίζουμε τη δημιουργία του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας…

Ως ΕΔΕΚ θα θέλαμε να χαιρετίσουμε την δημιουργία του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Αναμφίβολα, τα συσσωρευμένα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει το Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας, προβλήματα τα οποία υπερπολλαπλασιάστηκαν την περίοδο της πανδημίας, καθιστούν επιτακτική ανάγκη τόσο της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας, αλλά και την ίδια στιγμή τη δημιουργία του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Είναι σημαντικό από την αρχή της δημιουργίας του Υφυπουργείου, να υπάρχει σωστή οργανωτική δομή, αλλά και σωστή στελέχωση των αρμόδιων τμημάτων που θα βρίσκονται κάτω από την ευθύνη του Υφυπουργείου.

Από πλευρά μας ως ΕΔΕΚ, είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, για να μπορέσει το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας να ανταπεξέλθει στον ρόλο του που δεν είναι άλλος από την ευημερία των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού μας, διασφαλίζοντας συνθήκες κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης με σκοπό την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση τους.

02 Μαρτίου 2021