Θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να στηριχθούν.

Είναι γεγονός ότι η πανδημία έχει οδηγήσει σε μια κατακόρυφη αύξηση των προβλημάτων ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς επίσης και προβλήματα νεανικής παραβατικότητας και γενικά προβλήματα ευημερίας των πολιτών.

Θεωρούμε ότι, παρόλες τις προσπάθειες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας εντούτοις, η διαχρονική υποστελέχωση της Υπηρεσίας αυτής για πάρα πολλά χρόνια, έχει οδηγήσει σε συσσώρευση των κοινωνικών προβλημάτων και την ίδια στιγμή στην υποβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών ευημερίας.

Θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να στηριχθούν άμεσα ώστε να μπορέσουν να καλύψουν όλες αυτές τις υποθέσεις που βρίσκονται ενώπιον της, οι οποίες όπως έχει αναφερθεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ξεπερνούν τις 30.000.

Είναι επιβεβλημένη η άμεση αγορά υπηρεσιών από ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, από εκπαιδευτικούς ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς οικογενειακούς συμβούλους, κοινωνιολόγους, ώστε να στηρίξουν και όχι να υποκαταστήσουν το ρόλο των κρατικών υπηρεσιών, με σκοπό να μπορέσουν να εξεταστούν και να τύχουν άμεσης και συνεχούς υποστήριξης όλες αυτές οι οικογένειες και τα παιδιά που χρήζουν υποστήριξης από την Υπηρεσία Κοινωνικής Ευημερίας.

23 Φεβρουαρίου 2021