Ακόμα περιμένουμε την τιμωρία των ενόχων που οδήγησαν τον Συνεργατισμό στην κατάρρευση…
Είναι σε όλους γνωστό ότι ο Συνεργατισμός κατέρρευσε λόγω της κακοδιαχείρισης, της ευνοιοκρατικής παραχώρησης δανείων χωρίς εξασφάλιση, της επιλεκτικής διαγραφής δανείων, της διασπάθισης και οικειοποίησης χρημάτων από διοικούντες, τις κομματικές παρεμβάσεις, τις επιλεκτικές προσλήψεις προσωπικού με ψηλές απολαβές και πολλά άλλα.
Θυμίζουμε ότι απο το 2013 η ΕΔΕΚ πρότεινε αντί κρατικοποίησης του Συνεργατισμού το 1.5 δις ευρώ να δοθεί στον Συνεργατισμό για σκοπούς ενίσχυσης της ρευστότητας του και αντιμετώπισης των προβλημάτων που τον ταλάνιζαν. Να ενισχυθεί ο εποπτικός έλεγχος για να περιορισθεί η κακοδιαχείριση των προηγούμενων χρόνων και να τερματισθούν οι εξωγενείς παρεμβάσεις. Αντίστοιχα το κράτος να παραλάβει από τον Συνεργατισμό 3.0-3.5 δις ευρώ ΜΕΔ, τα οποία να παραχωρήσει στον Οργανισμό Ανάπτυξης Γης για να τα διαχειριστεί στη βάση κοινωνικών κριτηρίων. Από τα έσοδα που θα προκύπτουν από τη διαχείριση να αγοράζονται νέα ΜΕΔ ή/και να στηριχθεί η στεγαστική πολιτική του Οργανισμού με στόχο την παραχώρηση φτηνής κατοικίας σε οικογένειες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.
Τελικά η κρατικοποίηση του Συνεργατισμού οδήγησε σε νέα κακοδιαχείριση για να έχει τελικά την ίδια κατάληξη που έχει και η Λαϊκή Τράπεζα. Ακόμα περιμένουμε την τιμωρία των ενόχων.
19 Φεβρουαρίου 2021