Σωστή ρύθμιση και άμεσες λύσεις στην ηχορύπανση από κέντρα αναψυχής.

Σε ότι αφορά τα προβλήματα που αφορούν τις εκπομπές ήχου και την ηχορύπανση, θα ήθελα να αναφέρω ότι δυστυχώς, ο λανθασμένος πολλές φορές πολεοδομικός σχεδιασμός και η κατά γενική ομολογία, η απότομη και άναρχη πολεοδομική ανάπτυξη που οδήγησε οικιστικές αναπτύξεις να συνυπάρχουν με εμπορικές ή τουριστικές αναπτύξεις ή/και το αντίθετο, έχει δυστυχώς οδηγήσει σε υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων των περιοχών αυτών, αλλά και την ίδια στιγμή δημιουργεί και τεράστια λειτουργικά προβλήματα στους νομοταγείς και ευσυνείδητους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές.

Δυστυχώς, παρόλες τις κατά καιρούς νομοθεσίες για ρύθμιση των εκπομπών ήχου από τα διάφορα κέντρα αναψυχής, εντούτοις μέχρι σήμερα καμία Αρχή δεν μπορεί να ελέγξει και να βρει ένα δίκαιο και ουσιαστικό τρόπο της εκπομπής του ήχου. Αυτό δυστυχώς οδηγεί από τη μία σε μια τεράστια ταλαιπωρία των πολιτών που ζουν στις περιοχές που υπάρχουν αυτά τα κέντρα αναψυχής και τα οποία ουσιαστικά δεν εφαρμόζουν πιστά τους όρους που προνοεί η Νομοθεσία για την έκδοση της άδειας μουσικής, αλλά και την ίδια στιγμή οι νομοταγείς ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής αντιμετωπίζουν πολλές φορές τις αυθαιρεσίες των Αρμόδιων Αρχών που καλούνται να επιθεωρήσουν και να επιβλέψουν την ορθή εφαρμογή του Νόμου, με αποτέλεσμα αυτοί οι νομοταγείς ιδιοκτήτες να θυματοποιούνται.

Πρέπει επιτέλους να γίνει αλλαγή της Νομοθεσίας που περιμένουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για τον περί Εκπομπών Ήχου Νόμο, ώστε επιτέλους να υπάρχει μια σωστή ρύθμιση στην εφαρμογή της. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και πως νομοθετικά, αλλά και τεχνολογικά ελέγχουμε αυτό το πρόβλημα της ηχορύπανσης.

17 Φεβρουαρίου 2021