Να αρθούν οι αδικίες στα κριτήρια που υπάρχουν για την παροχή φοιτητικής χορηγίας.

Ένα από τα κριτήρια που υπάρχει σήμερα για την παροχή του επιδόματος τέκνου και της παροχής φοιτητικής χορηγίας και άλλων φοιτητικών επιδομάτων, είναι αυτό που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε σημερινή αξία ‎τα €1.200.000 (1.2 εκατομμύρια ευρώ).
Δυστυχώς το κριτήριο αυτό, σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνει υπόψη αν η οικογένεια είναι υπερχρεωμένη και οφείλει το ποσό αυτό στην τράπεζα και την ίδια στιγμή αν η τράπεζα εχει κινήσει τη διαδικασία για εκποίηση της περιουσίας αυτής. Αποτέλεσμα αυτού, είναι το γεγονός ότι η περιουσία αυτή στην ουσία, είναι πλασματική και ανύπαρκτη και ταυτόχρονα, αυτές οι οικογένειες με τα τεράστια οικονομικά προβλήματα δεν δικαιούνται να πάρουν τα επιδόματα αυτά.
Θεωρούμε άδικο το κριτήριο αυτό όπως εφαρμόζεται σήμερα και καλούμε την κυβέρνηση να ρυθμίσει το ζήτημα αυτό βάζοντας πιο συγκεκριμένα κριτήρια για το θέμα των περιουσιακών στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω.

16 Φεβρουαρίου 2021