Πολλοί φοιτητές δεν έχουν λάβει τα φοιτητικά επιδόματα.

Θέλουμε να εκφράσουμε την αγανάκτηση μας, γιατί μέχρι στιγμής, πολλοί φοιτητές δεν έχουν λάβει ακόμη τo ειδικό επίδομα που δικαιούνται και που αφορά το επίδομα για την σίτισης, για την στέγασης, την αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων κτλ.
Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης που βιώνουν πολλά νοικοκυριά λόγω της πανδημίας του ιού Covid-19, πολλές οικογένειες περίμεναν αυτά τα επιδόματα για να μπορέσουν να καλύψουν τις υποχρεώσεις του και ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στο στάδιο υποβολής των αιτήσεων, αφού λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, οι φοιτητές παρέδιδαν τις αιτήσεις τους εντός ειδικών κιβωτίων που βρίσκονταν έξω από τις αρμόδιες δημόσιες
υπηρεσίες που παραλάμβαναν τις αιτήσεις αυτές.
Ως εκ τούτου, κάποιες από τις αιτήσεις που παραδόθηκαν, είτε χάθηκαν, είτε λόγω του όγκου των αιτήσεων, δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί και καταχωρηθεί από τους αρμόδιους λειτουργούς.
Προς το σκοπό αυτό, καλούμε τον Υπουργό Παιδείας όπως παρέμβει άμεσα προς την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης και επανεξετάσουν στην βάσει των προηγούμενων ετών όλους τους φοιτητές που δικαιούνται την χορηγία αυτή και κατά το τρέχων έτος , ούτως ώστε να καταβληθούν τα επιδόματα αυτά, το συντομότερο δυνατόν.

14 Δεκεμβρίου 2020