Για 7 χρόνια ήταν κλεισμένο στα συρτάρια του κράτους…

Ξεκίνησε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με 7 χρόνια καθυστέρηση, του πολυνομοσχεδίου για την Προστασία του Καταναλωτή. Ένα πολυνομοσχέδιο με ιδιαίτερη σημασία καθώς θεσπίζει τη δυνατότητα στον καταναλωτή του οποίου τα οικονομικά συμφέροντα έχουν πληγεί, συνεπεία οποιασδήποτε παράβασης των προνοιών του Νόμου, να εγείρει αγωγή ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου.

Από πλευράς της ΕΔΕΚ εδώ και δύο χρόνια έχουμε εγείρει το ζήτημα της παράβασης της Οδηγίας 93/13 που αφορά την προστασία του καταναλωτή από τις καταχρηστικές ρήτρες. Κατά την ψήφιση μάλιστα του τροποποιητικού Νομοσχεδίου των Εκποιήσεων το 2018, είχαμε ακριβώς επισημάνει ότι, η αφαίρεση από τον δανειολήπτη της δυνατότητας προσφυγής του στο δικαστήριο, που είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφανθεί αν υπήρχαν καταχρηστικές ρήτρες στην σύμβαση του, για να αναστείλει τη διαδικασία εκποίησης του ακινήτου του, προσέκρουε στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στις αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Με την ευκαιρία της κατάθεσης του πολυνομοσχεδίου από πλευράς ΕΔΕΚ, θα επιχειρήσουμε με τροπολογίες τη διόρθωση αυτής της στρέβλωσης ώστε όλοι οι δανειολήπτες – ανεξαρτήτως αν εμπίπτουν στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου – να έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να προσφύγουν στο δικαστήριο για την αναστολή εκποίησης της περιουσίας τους αν δεν εξεταστεί πρώτα η ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών στη σύμβαση.

Πέραν τούτου, να πούμε ότι χαιρετίζουμε την εξέλιξη που έχει αναφερθεί σήμερα από την Υπουργό Ενέργειας για την προώθηση νομοσχεδίου που έχει να κάνει σχέση με τον Περί Πτωχεύσεων και Αφερεγγυότητας Νόμο. Είναι γεγονός ότι το Νομοσχέδιο αυτό, το πλαίσιο το νομοθετικό θα έπρεπε από το 2013 τουλάχιστον να είχε ψηφιστεί για να μπορέσει να προστατέψει χιλιάδες επιχειρήσεων οι οποίες δυστυχώς μέσα από κουρέματα και την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών είδαμε να κλείνουν, είδαμε νοικοκυριά να καταρρέουν.

Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση δεν θα ζητήσει άλλη παράταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την Οδηγία που έχει σταλεί, ώστε το Νομοσχέδιο να οδηγηθεί την ερχόμενη χρονιά σε ψήφιση και να μπει σε εφαρμογή όπως είναι η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αργοτερο μεχρι τον Ιουλιο του 2021.

08 Δεκεμβρίου 2020