Χρειάζεται καλύτερο συντονισμό μεταξύ όλων όσων εμπλέκονται στην ανάπτυξη & προσέλκυση επενδύσεων.

Είχαμε δει το πρόγραμμα προσέλκυσης επενδύσεων στην Κύπρο. Είναι γεγονός ότι μετά τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί με το επενδυτικό πρόγραμμα σε συνδυασμό με τις πολιτογραφήσεις, αυτή την στιγμή υπάρχει ένα πάγωμα στην οικονομία.
Αρκετές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον οικοδομικό τομέα έχουν ξεκινήσει να απολύουν εργαζομένους άρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε με ποιόν τρόπο επανεκκινεί η οικονομία και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.
Η πραγματικότητα έχει διαφανεί σήμερα κατά τη συζήτηση ότι δυστυχώς το κράτος είναι απών ως φορέας προώθησης των επενδύσεων στην Κύπρο και αυτόν τον ρόλο διαδραματίζει ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (Cyprus Investment Promotion Agency, CIPA) μαζί με τους επιχειρηματίες, πράγμα απαράδεκτο, βλέποντας την ίδια στιγμή να υπάρχει διαθέσιμο ένα ποσό 940 χιλιάδων ευρώ προς τον CIPA για να μπορεί να κάνει αυτήν την προωθητική του ενέργεια. Ενώ την ίδια στιγμή μια χώρα μικρότερου μεγέθους από την δική μας όπως η Μάλτα έχει διαθέσιμο ποσό για αυτόν το σκοπό 20 εκατομμύριά ευρώ, η Ιρλανδία έχει στον προϋπολογισμό της 500 εκατομμύρια για προώθηση τέτοιου είδους επενδύσεων.
Ως εκ τούτου θα έλεγα ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για συντονισμό όλων των Υπουργείων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και στην προώθηση επενδύσεων στην Κύπρο όπως είναι το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εμπορείου και το Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε μαζί με τις πρεσβείες και τους εμπορικούς ακολούθους και με συνδυασμό την προσπάθεια που κάνει ο CIPA να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις στην πραγματική οικονομία.

24 Νοεμβρίου 2020