Ικανοποιημένοι εν μέρει για το νέο αναθεωρημένο Σχέδιο Στεγαστικής Πολιτικής.

Αρχικά θα θέλαμε να χαιρετίσουμε το νέο αναθεωρημένο Σχέδιο Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) για την ενίσχυση και αναζωογόνηση των ορεινών και ακριτικών περιοχών το οποίο θα εφαρμοστεί από το 2021 και εκφράζουμε εν μέρει την ικανοποίηση μας αφού είναι προς την ορθή κατεύθυνση και έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με το υφιστάμενο πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής. Εντούτοις, εκφράζουμε την δυσαρέσκεια μας για το γεγονός ότι αρκετές μικρές κοινότητες Παγκύπρια, έχουν αποκλειστεί λόγω κάποιων κριτηρίων.
Θεωρούμε σημαντικό, αυτές οι κοινότητες που έχουν αποκλειστεί από το σχέδιο αυτό και στο σύνολο τους Παγκύπρια δεν ξεπερνούν σε αριθμό τις 100 κοινότητες και σε συνολικό πληθυσμό όλες μαζί τις 14000 κατοίκους ,ότι θα έπρεπε να ενταχθούν ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων κριτηρίων.
Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν προβλήματα που προκύπτουν σήμερα, και έτσι θα στηριχθούν και κοινότητες της υπαίθρου μας που τείνουν να εξαφανιστούν.
Ευελπιστούμε ότι, το ΥΠΕΣ θα προσεγγίσει θετικά αυτό το αίτημα, ώστε πραγματικά στο Νέο Σχέδιο Στεγαστικής Πολιτικής συμπεριληφθούν και αυτές οι κοινότητες.

18 Νοεμβρίου 2020