Πολλά τα προβλήματα και οι ελλείψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου

Στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου παρουσιάζονται αρκετά προβλήματα, τόσο σε θέματα που αφορούν τη στελέχωση του, όσο και σε θέματα που αφορούν τις κτηριακές και υλικοτεχνικές του ανάγκες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί ασθενείς, κυρίως ηλικιωμένοι, να αντιμετωπίζουν σοβαρή ταλαιπωρία στην εξυπηρέτηση τους.
Συγκεκριμένα, οι ελλείψεις που παρατηρούνται ως προς την στελέχωση του Νοσοκομείου σε καθημερινή βάση αφορούν τις ειδικότητες του Νευρολόγου, Ενδοκρινολόγου και Ογκολόγου.
Πέραν τούτου, παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα κτηριακής υποδομής στην νεφρολογική μονάδα τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης, αλλά και προβλήματα που παρατηρούνται στην καρδιολογική μονάδα από την έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού.
Με βάση αυτά, καλείται το Αρμόδιο Υπουργείο να ενημερώσει το Σώμα της Βουλής πως σχεδιάζει και τι χρονοδιαγράμματα υπάρχουν για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.

02 Νοεμβρίου 2020