Τεράστια τα προβλήματα διαχείρισης των Τουρκοκυπριακών περιουσιών στην Πάφο.

Αναφορικά με το ζήτημα που συζητήθηκε χθες σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων της Βουλής, για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη διαχείριση των Τουρκοκυπριακών (Τ/κ) περιουσιών στην Πάφο, είμαστε εναντίον στις οποιεσδήποτε αυθαιρεσίες μπορεί να υπάρχουν στην διαχείριση των Τ/κ περιουσιών, ειδικά όταν υπάρχει ευνοϊκή μεταχείριση για ορισμένους.
Παράλληλα, είμαστε εναντίον των ενεργειών που προβαίνει ο Δήμαρχος Πάφου, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις βρίσκεται αντιτιθέμενος σε νόμους και κανονισμούς που διέπουν την εύρυθμη διαχείριση των Τ/κ περιουσιών.
Σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητούμε ότι πρέπει να υπάρχει ευνομία και ευταξία σε ότι αφορά τα ζητήματα αυτά, αλλά από την άλλη, υπάρχει και η Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών η οποία είναι υπεύθυνη στον τρόπο διαχείρισης και παραχώρησης των περιουσιών αυτών σε όλους τους νόμιμα δικαιούχους.
Σημειώνεται επίσης, ότι, υπάρχουν και αποφάσεις δικαστηρίων που σχετίζονται με ζητήματα παραχώρησης και διαχείρισης Τ/κ περιουσιών, υποστατικών, κλπ., οι οποίες θα πρέπει να γίνονται σεβαστές και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από όλους.
Ως εκ τούτου, καλούμε τον Δήμαρχο Πάφου όπως ενεργεί μέσα στα πλάσια των Νόμων και Κανονισμών και των δεδικασμένων των δικαστηρίων, καθώς επίσης, καλούμε και την Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών, όπως δώσει ένα τέλος σε θέματα που υπάρχουν στις οποιεσδήποτε αυθαιρεσίες.
Τέλος, αν προκύπτουν ζητήματα για τα οποία λόγω της υφιστάμενης νομοθεσίας δημιουργούν κενά στην εφαρμογή της, είμαστε έτοιμοι ως Βουλή, από την στιγμή που τεθούν εις γνώση μας, να τα ψηφίσουμε και να τα ρυθμίσουμε.

07 Οκτωβρίου 2020