Επίσκεψη στο Οινοποιείο «Καμαντερένα/ΣΟΔΑΠ».

Πραγματοποίησα σήμερα επίσκεψη στο Οινοποιείο Καμαντερένα/ΣΟΔΑΠ μαζί με τον Πρόεδρο της Νέας Αγροτικής Κίνησης κ. Τάκη Χριστοδούλου και αντιπροσωπεία της οργάνωσης, όπου είχα συνάντηση μαζί με τη Διεύθυνση του Οινοποιείου, αλλά και με
παραγωγούς.
Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν τόσο θέματα που αφορούν άμεσα το Οινοποιείο, όσο και θέματα που αφορούν τους ίδιους τους παραγωγούς. Συγκεκριμένα, οι αμπελοκαλλιεργητές ανέφεραν ότι λόγω του καύσωνα των προηγούμενων ημερών, αλλά και λόγω της χαλαζόπτωσης που είχαμε τον περσινό χειμώνα, η φετινή παραγωγή σταφυλιών ήταν πολύ μειωμένη σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές και συνεπακόλουθα στα εισοδήματα των αμπελουργών.
Επιπλέον, σημαντικό ζήτημα που αφορά το Οινοποιείο, παρουσιάζει το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας του Covid19, πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες αποθεμάτων, έμειναν αποθηκευμένες στις δεξαμενές και για το οποίο πρέπει να εξευρεθούν λύσεις για τη διάθεση του.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, οι εξαγωγές των κρασιών του Οινοποιείου προς το εξωτερικό, όσον αφορά τη ζήτηση είναι πάρα πολύ μικρή, κυρίως λόγω των χαμηλών τιμών που υπάρχουν σε ετικέτες κρασιών άλλων χωρών.
Ως εκ τούτου, καλούμε τη Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίας, Βιομηχανίας και Τουρισμού, όπως άμεσα και έμπρακτα στηρίξουν το Οινοποιείο και με τις ενέργειες τους να παρέμβουν ούτως ώστε, στις χώρες όπου η Κυπριακή Δημοκρατίας έχει Πρεσβείες και Εμπορικούς Ακολούθους, μα δοθούν οδηγίες για προώθηση των κυπριακών προϊόντων και συγκεκριμένα των κυπριακών κρασιών.

14 Σεπτεμβρίου 2020