Επιστολή προς τη Διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών.

Αγαπητή κυρία,
Αναφορικά με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων των αλιέων σε σχέση με την ανανέωση επαγγελματικών αδειών κατηγορίας Α’ και Β’, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί από την υπηρεσίας σας πως υπολογίζεται ο μέσος όρος εισοδημάτων των ψαράδων που προέρχονται από την αλιεία και τι είναι το ποσό που υπολογίζεται ως εισόδημα το οποίο θα είναι το 50% ή το 30% για την κατηγορία Α’ και Β’ αντίστοιχα, για το σύνολο των εισοδημάτων.
Πιο συγκεκριμένα για να αντιληφθούμε την έννοια της επιστολής του Τμήματος, σας αναφέρω το πιο κάτω παράδειγμα.
Ένας ψαράς με άδεια αλιείας κατηγορίας Α’, έχει ακάθαρτο εισόδημα από πώληση ψαριών με αποδείξεις που ανέρχονται σε 35000 ευρώ το 2019. Από το ακάθαρτο αυτό εισόδημα θα πρέπει να αφαιρέσει τα συνολικά του έξοδα που σχετίζονται με το επάγγελμα του (π.χ. καύσιμα, εξοπλισμός, επιδιορθώσεις, κ.τ.λ.). Έστω ότι τα έξοδα αυτά ανέρχονται σε 17000 ευρώ με αποτέλεσμα το καθαρό του φορολογητέο εισόδημα να ανέρχεται σε 18000.
Με βάση λοιπόν το πιο πάνω παράδειγμα, θα θέλαμε να γνωρίζουμε πιο ποσό θα υπολογίζεται στα συνολικά εισοδήματα ως εισόδημα από αλιεία, οι 35000 ευρώ ή οι 18000 ευρώ.

Με εκτίμηση,
Ηλίας Μυριάνθους
Βουλευτής Κ.Σ. ΕΔΕΚ
Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου

09 Σεπτεμβρίου 2020