Αναστολή των εκποιήσεων μέχρι το τέλος του έτους.

Λαμβανομένου υπόψη της άτυπη δέσμευση προς την Βουλή, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου για αναστολή των εκποιήσεων μέχρι την 31η Αυγούστου 2020, θεωρούμε ότι λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας που φαίνεται να είναι πολύ πιο σοβαρές από τις αρχικές προβλέψεις, ότι η παράταση αυτή θα πρέπει να επεκταθεί τουλάχιστο μέχρι το τέλος του 2020.
Ως εκ τούτου θέλουμε να καλέσουμε την Κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και την Κεντρική Τράπεζα ώστε να παρέμβουν προς τις Τράπεζες για επέκταση της αναστολής των διαδικασιών εκποίησης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Ως ΕΔΕΚ, θεωρούμε ότι η πανδημία του κορωνοϊού αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω ύφεση στην κυπριακή οικονομία και η οποία
δυστυχώς, φαίνεται ότι θα έχει αντίκτυπο στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις και προς τον σκοπό αυτό, η συγκεκριμένη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για σκοπούς διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής. Να υπενθυμίσουμε ότι ως ΕΔΕΚ είχαμε καταθέσει πρόταση Νόμου για αναστολή των εκποιήσεων μέχρι το τέλος του 2020 λόγω της πανδημίας η οποία όμως δεν συζητήθηκε.
Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι θα γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις από τα θεσμικά όργανα του κράτους ώστε να πεισθούν οι Τράπεζες για επέκταση της περιόδου αναστολής των εκποιήσεων.

29 Ιουλίου 2020