Η Κύπρος στον χάρτη της ψηφιακής πολιτικής και διακυβέρνησης.

Αναμφίβολα η ψηφιακή διακυβέρνηση καθώς και η ηλεκτρονική αναβάθμιση των υπηρεσιών του κράτους είναι αναγκαία και επιβεβλημένη γιατί θα βοηθήσει στην καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση του πολίτη και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη της οικονομίας.
Δυστυχώς, η σημερινή κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο δημόσιο δεν είναι καθόλου ικανοποιητική αφού σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαμβάνομε την τέταρτη θέση από το τέλος στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας.
Σίγουρα η δημιουργία του Υφυπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη την οποία ως ΕΔΕΚ υποστηρίξαμε ένθερμα. Τα βήματα που γίνονται από το Υφυπουργείο είναι πάρα πολύ θετικά και ενθαρρυντικά, παρόλα αυτά όμως χρειάζεται να γίνουν πάρα πολλά τόσο σε θέματα ανάπτυξης καινοτόμων προγραμμάτων όσο και σε ότι αφορά την εισαγωγή νέων και ευφυών τεχνολογιών, ώστε να μπορέσομε να καλύψομε το χαμένο έδαφος. Θεωρούμε ότι η ψηφιακή εξυπηρέτηση του πολίτη σε αρκετές υπηρεσίες του δημοσίου είναι ανύπαρκτη, όπως επίσης, ανύπαρκτη είναι και η γνώση σε αρκετούς δημόσιου λειτουργούς οι οποίοι πολλές φορές αδυνατούν να χειριστούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή και να στείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα.
Ως εκ τούτου θα πρέπει τάχιστα το Υφυπουργείο ψηφιακής πολιτικής να ενισχυθεί για να μπορέσει να αναπτύξει προγράμματα και ψηφιακές πλατφόρμες που θα εξυπηρετούν τους πολίτες και στις 164 υπηρεσίες του δημοσίου. Υπηρεσίες όπως αυτές του εφόρου εταιρειών, της πολεοδομίας και του κτηματολογίου ,υπηρεσίες όπως αυτές των επαρχιακών διοικήσεων, των δικαστηρίων, των φορολογικών αρχών, του υπουργείου εξωτερικών κλπ., θα πρέπει να μπορούν να παρέχονται ηλεκτρονικά ώστε ο πολίτης από όπου και αν βρίσκεται να μπορεί να εξυπηρετείτε άμεσα .
Σημαντικό επίσης ζήτημα είναι και η επιμόρφωση των δημοσίων λειτουργών οι οποίοι θα πρέπει να τύχουν εξειδικευμένης επιμόρφωσης.
Τέλος, αυτό που έχουμε αναφέρει στο Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής είναι ότι το κράτος θα πρέπει να προχωρήσει σε στοχευμένα προγράμματα σεμιναρίων για την επιμόρφωση των πολιτών, αφού ως κοινωνία παραμένουμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ψηφιακά αναλφάβητοι.

16 Ιουνίου 2020