Εκτεθειμένη για ακόμη μια φορά η Κυβέρνηση.

Είναι ιδιαίτερη η ανησυχία μας, που για ακόμη μια φορά, βλέπουμε την κυβέρνηση να καταθέτει άρον–άρον στη Βουλή, Νομοσχέδια και Κανονισμούς και να επιδιώκει επίμονα την κατ’ επείγον ψήφιση τους.
Παρόλο που το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας είχε άπλετο χρόνο μπροστά του (από τον Μάρτιο 2020) για να συζητήσει, συμφωνήσει με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και οργανώσεις και διαμορφώσει σε ένα τελικό κείμενο για αυτά τα σημαντικά θέματα, εντούτοις παρατηρούμε ότι μόλις χθες (03 Ιουνίου 2020) απέστειλε στη Βουλή τους «περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμούς του 2020, αφήνοντας εκτεθειμένους τους ίδιους.
Οι Κανονισμοί που τέθηκαν σήμερα ενώπιον της Ολομέλειας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, στην πραγματικότητα θα παραχωρούν εξουσία στον Υπουργό Παιδείας ούτως ώστε εκδίδει διατάγματα σε έκτακτες περιπτώσεις για να μπορεί να διαφοροποιεί ημερομηνίες (διάρκειας μιας σχολικής χρονιάς) και για άλλα γενικότερα ζητήματα που αφορούν κυρίως τις εξετάσεις και την αξιολόγηση των μαθητών.
Ως εκ τούτου, επειδή θεμέλιο κάθε πολιτείας/κράτους είναι η σωστή διαπαιδαγώγηση των νέων, η εκπαίδευση διαδραματίζει ένα ουσιαστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση και δεν μπορεί το Υπουργείο να αγνοεί τις απόψεις όλων των φορέων (εκπαιδευτικών οργανώσεων, γονέων και μαθητών). Οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σε τέτοια σοβαρά ζητήματα και με τόσες προεκτάσεις, πρέπει να είναι προϊόν συζητήσεων και διαβουλεύσεων.

05 Ιουνίου 2020