Ο καύσωνας έδωσε τη χαριστική βολή στους αγρότες.

Διαπιστώθηκε ότι πολλοί γεωργοί της Επαρχίας Πάφου έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες τους, λόγω του καύσωνα που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες.
Ως εκ τούτου, καλείται το αρμόδιο Υπουργείο μαζί με τις Υπηρεσίες του κράτους, όπως μεταβούν στις πληγείσες περιοχές για επιτόπιο έλεγχο και καταγραφή των ζημιών, με σκοπό την άμεση αποζημίωση τους. Παράλληλα καλείται το Υπουργείο Γεωργίας όπως το μέτρο για επιδότηση τις αγοράς αντιχαλαζικών δικτύων επεκταθεί σέ όλες τις περιοχές της Κύπρου και όχι μόνο σε ορισμένες
περιοχές όπως είναι σήμερα.

25 Μαΐου 2020