Οι συνταξιούχοι με το ΓεΣΥ πληρώνουν περισσότερα για φάρμακα.

Με την λειτουργία του ΓεΣΥ αρκετά φάρμακα που παραχωρούνταν δωρεάν σε δικαιούχους πριν την εφαρμογή του, τώρα αναγκάζονται να τα πληρώνουν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι οι οποίοι πέραν της αποκοπής που τους γίνεται από την μηνιαία τους σύνταξη για την εισφορά τους στο ΓεΣΥ, αναγκάζονται να πληρώνουν οι ίδιοι και αρκετά φάρμακα που χρειάζονται, με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί σοβαρή οικονομική επιβάρυνση.
Ως εκ τούτου, καλείται το Αρμόδιο Υπουργείο να επιλύσει και ρυθμίσει αυτό το ζήτημα και ας σεβαστούμε επιτέλους τους ηλικιωμένους.

03 Φεβρουαρίου 2020